Kategorie produktów

Ostatnio przeglądane

Aip-Away Aiptazja Microbe Lift

11883

Szybkie i skuteczne usuwanie aiptazji w każdym akwarium morskim

Więcej szczegółów

24h

1 szt. na magazynie

Nowe

Możesz uzyskać 3% rabatu, ale wartość koszyka musi przekroczyć 500,00 zł.

44,90 zł / szt

+4 pkt lojalnościowych

Kupując teraz ten produkt otrzymasz . Możesz je zamienić na kod rabatowy!


Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Opis:

  • Aip-Away umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie aiptazji w każdym akwarium morskim.
  • Dzięki dołączonej strzykawce dozującej można go aplikować bezpośrednio na aiptazję i przy prawidłowym stosowaniu nie ma wpływu na koralowce i inne zwierzęta w akwarium.

Dawkowanie:

  • Za pomocą strzykawki dozującej nanieść 0,1-0,2 ml (w zależności od wielkości aiptazji) na okolice otworu gębowego aiptazji bez dotykania jej.

Ważne:

  • Wyłącz pompy w akwarium przed dozowaniem i odczekaj około 15 minut po dozowaniu przed ponownym włączeniem.
  • W zależności od ich wielkości aptazji, stosuj maksymalnie 5-10 dawek dziennie.
  • Po każdym użyciu dokładnie przepłukać strzykawkę dozującą pod bieżącą wodą z kranu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą (lub prysznicem). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikator produktu:

  • wodorotlenek sodu
  • UFI: 2V00-70PC-F00H-FFGJ

RATY PayU

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię - Aip-Away Aiptazja Microbe Lift

Aip-Away Aiptazja Microbe Lift