NeoMarine 6l/2,23kg Brightwell Aquatics Zobacz większe

NeoMarine 568l/20kg Brightwell Aquatics

Nowe

Sól morska, 568l/20kg

Więcej szczegółów

Czas Wysyłka od 2 do 7 dni.

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 29 pkt lojalnościowych. Możesz je zamienić na kod rabatowy!


299,00 zł

299,00 zł za szt

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Precyzyjnie dobrane proporcje składników pozwalają odtworzyć naturalny skład wody morskiej wraz ze wszystkimi makroelementami oraz wszystkimi niekonserwatywnymi mikroelementami i pierwiastkami śladowymi.

NeoMarine:

Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego.

Informacje ogólne:

 • Owoc wieloletnich badań i testów, kompozycja podparta najnowszą wiedzą z zakresu chemii i biologii morskiej na temat prowadzenia wszystkich rodzajów akwariów morskich (tzn. rafowych, rafowych typu „mixed reef” zamieszkałych przez różne organizmy rafowe, systemów FOWLR zamieszkałych wyłącznie przez ryby i żywe skały, akwariów zamieszkałych wyłącznie przez ryby, akwariów z roślinnością mangrową, akwariów z trawą morską, akwariów z wodami lagunowymi i brachicznymi, itd.).
 • Precyzyjnie dobrane proporcje składników pozwalają odtworzyć naturalny skład wody morskiej wraz ze wszystkimi makroelementami oraz wszystkimi niekonserwatywnymi mikroelementami i pierwiastkami śladowymi.
 • Pozwala stworzyć środowisko morskie o tak dużym stopniu podobieństwa pod względem chemicznym do naturalnej wody morskiej, że organizmy zamieszkujące akwarium nie poczują różnicy pomiędzy wodą przygotowaną z pomocą mieszanki NēoMarine a filtrowaną wodą morską pochodzącą z rejonu z raf tropikalnych.
 • Zawiera składniki o bardzo wysokim stopniu czystości (spełnia standardy ACS i USP).
 • 134 g mieszanki na każde 3,8 l wody oczyszczonej pozwala uzyskać ciężar właściwy roztworu w wysokości ~1,025 g/cm3, pH na poziomie ~8,30 i zasadowość na poziomie ~7,5 dKH.
 • Wytwarzana samodzielnie w zakładach produkcyjnych Brightwell Aquatics przy zachowaniu najbardziej surowych standardów jakości. Każda partia produktu posiada specjalne oznaczenie, a jej próbka poddawana jest kontroli jakościowej.
 • Specjalny proces technologiczny, którego celem jest zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wyprodukowanie suchej i jednorodnej mieszanki soli.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich, nie zawiera ewaporatów morskich.

Informacje szczegółowe:

 • Naukowcy szacują, że skład chemiczny wody nie uległ większym zmianom w ciągu ostatnich kilkuset milionów (a może nawet i miliarda) lat. Stabilność ta jest głównie wynikiem olbrzymiej ilości wody oceanicznej oraz procesów fizyczno-chemicznych, geologicznych i biologicznych, jakie wokół niej zachodzą. Tzw. „współczesne koralowce”, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za tworzenie raf koralowych w tropikalnych środowiskach morskich, w rzeczywistości żyją już od ponad 200 milionów lat (miękkie korale jeszcze dłużej!), a bardziej prymitywne formy życia (np. gąbki) od jeszcze dawniejszych czasów, wspólnie poddając się procesom ewolucyjnym i prosperując w stosunkowo niezmiennych warunkach chemicznych. Ostatnie odkrycia akwarystyczne i naukowe z różnych krajów potwierdzają jednak to, co od dawna podejrzewano – nie ma uzasadnionego powodu, aby utrzymywać bardzo wysokie stężenie wapnia i innych elementów wykorzystywanych przez organizmy rafotwórcze. Co więcej, takie działanie może mieć szkodliwy wpływ na ich długoterminowe przetrwanie. Mając na uwadze powyższe informacje, istotną sprawą jest więc odtworzenie najważniejszych elementów naturalnego składu chemicznego wody morskiej, tak dokładnie, jak to tylko jest możliwe, aby zapewnić delikatnym stworzeniom morskim trzymanym z dala od ich naturalnego środowiska właściwą pielęgnację. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na właściwe funkcjonowanie akwarium morskiego jest utrzymywanie parametrów wody w zakresach ich tolerancji. Żadna ilość światła, ani żaden rodzaj filtracji nie skompensuje złych parametrów wody, która nie zawiera odpowiedniej ilości pierwiastków i nie spełnia warunków niezbędnych do przeżycia dla organizmów morskich. Podstawą dobrze prosperującego akwarium jest więc wysokiej jakości woda morska.
 • Mieszanka soli NēoMarine tworzy idealne środowisko morskie dla mieszkańców akwarium, zapewniając im w optymalnych proporcjach wszystkie niezbędne do życia makroelementy oraz mikroelementy i pierwiastki śladowe zużywane w wyniku działania procesów biologiczno-chemicznych (tzw. składników niekonserwatywnych), a także pierwiastki wykorzystywane do produkcji biologicznych pigmentów (biochromów) – kompozycję wszystkich jonów w stężeniach odpowiadających naturalnej wodzie morskiej. Mikroelementy i pierwiastki śladowe należące do grupy składników konserwatywnych obecnych w środowiskach morskich nie wyczerpują się, co wskazuje na fakt, że nie są wykorzystywane przez organizmy morskie lub nie biorą udziału w procesach chemicznych zachodzących w wodzie morskiej. W zasadzie nie są konieczne do tego, aby stanowić o przetrwaniu mieszkańców akwariów, stąd nie wchodzą w skład formuły NēoMarine. NēoMarine to kompozycja doskonale zbilansowana – nie zawiera większych stężeń jednych pierwiastków kosztem innych pierwiastków. Formuła została opracowana wyłącznie w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu nauk morskich i szereg badań empirycznych.
 • Mieszanka NēoMarine wytwarzana jest w zakładzie produkcyjnym firmy Brightwell Aquatics znajdującym się w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych (nie zaś przez firmy zewnętrzne jak w przypadku wielu konkurencyjnych produktów), co gwarantuje utrzymanie wysokich standardów jakości. Pierwiastki obecne w mieszance dostarczane są przez konkretne sole a produkt nie zawiera ewaporatów morskich. Dzięki temu zawsze możliwe jest uzyskanie niezmiennej formuły i stałego wyglądu soli. Składniki zawarte w NēoMarine są precyzyjnie odmierzane z wykorzystaniem niezwykle dokładnych technik pomiarowych, a każda partia produktu wytwarzana jest w suchych i sterylnych warunkach. Specjalny proces technologiczny każdorazowo zapewnia zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wytworzenie jednakowych produktów. Wyprodukowane partie otrzymują specjalne oznaczenia, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie najwyższych standardów kontroli jakości. Mieszanka NēoMarine łączy w sobie składniki o bardzo wysokim stopniu czystości. Roztwór o standardowym ciężarze właściwym przygotowany z jej użyciem nie zawiera żadnych wykrywalnych ilości amoniaku, azotanów, fosforanów, ani substancji organicznych. Ulega całkowitemu rozpuszczeniu, dzięki czemu tworzy kryształowo czystą wodę. Mieszanka soli NēoMarine była przez wiele lat testowana na wszystkich morskich bezkręgowcach, rybach i symbiotycznych glonach. Testy te zakończyły się 100% sukcesem, a liczne gatunki ryb, korali i mięczaków hodowanych w wodzie, w której zastosowano mieszankę, swobodnie rozmnażały się. Mieszanka NēoMarine została opracowana z myślą o wszystkich organizmach morskich, nie tylko o rybach czy organizmach zamieszkujących rafy.

Instrukcja użycia:

Nie wsypywać bezpośrednio do zbiornika, w którym przebywają żywe organizmy. Nie dotykać suchego produktu mokrymi rękami, gdyż po zmieszaniu z wodą, NēoMarine generuje niewielkie ciepło. Podczas pierwszego otwarcia mieszanki NēoMarine odczuwalna może być woń siarki. Zapach ten jest wynikiem użycia bezwodnego chlorku magnezu i ulegnie rozproszeniu.

Każde 134,5 g mieszanki NēoMarine dosypane do takiej ilości wody oczyszczonej, aby otrzymać 3,8 l wody morskiej, przełoży się na jej ciężar właściwy w wysokości ~1,025 g/cm3. W razie nieposiadania dokładnej miarki do soli, wsypać do czystego naczynia i rozpuścić ~113,5 g (lub pół filiżanki) mieszanki NēoMarine na każde 3,8 l wody oczyszczonej. Dobrać pożądany ciężar właściwy roztworu dosypując więcej soli lub dolewając wody, aby odpowiednio go zwiększyć lub zmniejszyć. W celu przyrządzenia wody morskiej szczególnie zaleca się stosowanie wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy i/lub poddanej dejonizacji. Dokładnie wymieszać świeżo przyrządzoną wodę morską używając pompy zatapialnej. Do pomiaru ciężaru właściwego przygotowanego roztworu wody morskiej używać wyłącznie dokładnego areometru lub (najlepiej) refraktometru. Upewnić się, że temperatura wody jest zgodna z temperaturą wody istniejącego akwarium. Użyć zatapialnej grzałki jeśli to konieczne. Napowietrzać wodę i pozwolić, aby wymieszała się. Moment ustabilizowania się pH będzie sygnalizować osiągnięcie równowagi gazowej w zbiorniku. Przed dolaniem tak przygotowanej wody do istniejącego akwarium, zaleca się pozostawienie jej na co najmniej 24 h w celu dokładnego wymieszania się. Dzięki temu możliwe jest ulotnienie się gazu powstałego wskutek sporządzania roztworu i ustabilizowanie się zasadowości i pH wody. Temperatura wody oraz tempo mieszania mają wpływ na szybkość rozpuszczania się soli w roztworze. Zaleca się podmianę od 10% do 20% całkowitej objętości wody w zbiorniku co 7-10 dni. Pozwala to zachować jej odpowiednie parametry chemiczne i w rezultacie korzystnie wpływa na organizmy żyjące w akwarium.


Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Mieszanka NēoMarine wytwarza niewielkie ciepło po dodaniu do wody – nie dotykać mokrymi rękami. Kontakt z produktem w stanie suchym może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie kontaktu z oczami, przepłukać zimną wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Aby zachować właściwe proporcje jonów charakterystyczne dla naturalnej wody morskiej, dokonywać podmiany wody we wszystkich akwariach morskich z częstotliwością raz na tydzień. Na zmianę stężenia jonów w wodzie wpływ mają takie czynniki jak: suplementacja pierwiastkami (wzbogacająca wodę zarówno o elementy, na które wpływ mają interakcje biologiczne i chemiczne (pierwiastki niekonserwatywne), jak i elementy niezależne od procesów biologiczno-chemicznych (pierwiastki konserwatywne), które z czasem odkładają się w wodzie, chyba że ich nadmiar jest usuwany przy regularnych podmianach wody), wykorzystywanie i w rezultacie spadek stężenia różnego rodzaju pierwiastków niekonserwatywnych, spadek ilości soli spowodowany rozpryskiwaniem się wody, wpływ różnych pierwiastków na substancje organiczne w akwarium, a także usuwanie pierwiastków wskutek działania filtracji chemicznej. Cotygodniowa podmiana przynajmniej 5% całkowitej objętości wody w systemie pomaga przeciwdziałać powyższym procesom i zapewnić bardziej stabilne środowisko do życia dla ozdobnych organizmów morskich. Korzystanie z tanich, syntetycznych mieszanek soli, które nie zawierają odpowiednio dobranych ilości składników niekonserwatywnych, pociąga za sobą konieczność zakupu dodatkowych preparatów suplementacyjnych w celu uzupełnienia niedoboru tych pierwiastków jeszcze przed wprowadzeniem jakichkolwiek zwierząt do akwarium. Co więcej, takie preparaty suplementacyjne mogą zawierać składniki konserwatywne, które powodują zachwianie gospodarki jonowej wody. W świetle powyższego, można powiedzieć, że kupowanie tanich mieszanek soli nie tylko na dłuższą metę nie pozwala zaoszczędzić pieniędzy, ale również nie jest zdrowe dla mieszkańców akwarium.

Przejście z obecnie stosowanej mieszanki na NēoMarine:

Stabilność chemiczna wody jest jednym z najważniejszych aspektów pomyślnego prowadzenia akwarium morskiego. Dlatego nagłe zmiany składu chemicznego wody, np. po podmianie dużej jej ilości za pomocą wody o innych parametrach chemicznych (bez względu na skalę tych różnic), mogą mieć bardzo duży, negatywny wpływ na organizmy żywe – nawet jeśli te początkowo cieszą się dobrym zdrowiem, ich stan może znacznie pogorszyć się nawet w ciągu kilku godzin. Dzieje się tak często w sytuacji, gdy producenci modyfikują skład swoich mieszanek (albo przypadkowo, albo celowo) nie informując o tym swoich klientów. Wówczas to, co powinno być rutynową podmianą wody z dodaniem mieszanki soli stosowanej od wielu miesięcy lub wielu lat, okazuje się być prawdziwą katastrofą.

Koniecznym jest, aby podczas dokonywania zmiany producenta mieszanki lub zmiany jej składu, proces przejścia na nowy produkt miał charakter stopniowy. Zalecamy, aby podczas zmiany mieszanki soli na inną, maksymalna ilość cotygodniowo podmienianej wody nie przekroczyła 5% całkowitej objętości wody w akwarium (wliczając w to wodę w sumpach oraz wodę wypartą przez skały i podłoże). Pozwoli to utrzymać bardziej stabilne parametry chemiczne wody i będzie mieć o wiele mniejszy wpływ na organizmy zamieszkujące akwarium. O ile takie działanie prowadzi do tego, że całkowity proces przejścia na nową mieszankę może trwać nawet 5-6 miesięcy (przy założeniu, że dokonuje się podmiany 5% wody raz na tydzień – ograniczenie częstotliwości podmian spowoduje, rzecz jasna, dodatkowe wydłużenie tego czasu), o tyle nie powinno być ono postrzegane jako niedogodność, ale raczej jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, że obecne w akwarium organizmy przejdą ten proces gładko i unikną chorób lub śmierci. Biorąc pod uwagę zakres czynności pielęgnacyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia większości akwariów morskich, metoda ostrożnego przejścia jest warta zainwestowanego wysiłku.

Mieszanka soli NēoMarine zawiera kompozycję składników tak bardzo zbliżoną do składu naturalnej wody morskiej, że organizmy morskie nie są w stanie zauważyć żadnej różnicy. Jak to możliwe, gdy produkt nie zawiera wszystkich elementów obecnych w naturalnej wodzie morskiej?

Odpowiedź nie jest aż tak trudna, jak można się spodziewać. Wpływ na ten stan rzeczy mają następujące czynniki: charakter zastosowanych w mieszance składników, ich stężenie w stosunku do średnich parametrów naturalnej wody morskiej, a także jakość zastosowanych składników i technologia produkcji soli.

W mieszance NēoMarine obecne są wszystkie najważniejsze składniki, jednakże włączono w nią tylko te mikroelementy i pierwiastki śladowe, które podlegają procesom biologiczno-chemicznym zachodzącym w wodzie morskiej i w rezultacie wyczerpują się. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy zaobserwować konkretną zmianę (spadek) profilów stężeniowych określonych pierwiastków, mierzonych w wodach powierzchniowych, w miejscu, gdzie koncentruje się życie. Składniki te wchodzą w interakcje z organizmami morskimi oraz innymi substancjami obecnymi w wodzie, przez co przejawiają tzw. „zachowanie niekonserwatywne”. Pierwiastki, które nie przejawiają powyższych właściwości, najprawdopodobniej nie oddziałują na organizmy morskie i substancje znajdujące się w wodzie (a przynajmniej dostępne dzisiaj metody analityczne nie wykazały takich interakcji). Nie zaobserwowano wpływu powyższych składników na długofalowe zdrowie i życie organizmów morskich. Pierwiastki te nie są więc niezbędne do tego, aby pomyślnie prowadzić akwarium morskie. Co więcej, ich suplementacja mogłaby w pewnym momencie doprowadzić do nadmiernego i niepożądanego nagromadzenia się składników w wodzie. Dzięki temu, mogą być pomijane w składzie mieszanek soli i w rezultacie nie obciążać akwarystów dodatkowymi kosztami wynikającymi bezpośrednio z procesu produkcyjnego i zastosowania dodatkowych surowców.

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli porównawczej na zewnątrz opakowania, zastosowanie mieszanki do uzyskania ciężaru właściwego roztworu w wysokości 1,025 g/cm3 pozwala osiągnąć stężenia składników na poziomie bardzo zbliżonym do stężenia tych samych składników w naturalnej wodzie morskiej. W rzeczywistości, wszystkie składniki i pierwiastki śladowe obecne w mieszance, z wyjątkiem chlorków, występują w takich samych proporcjach, jak w naturalnej wodzie morskiej. Stężenia poszczególnych elementów wskazane na etykiecie pochodzą z aktualnych danych zebranych przez oceanologów. Skład formuły jest każdorazowo korygowany wraz z pojawieniem się nowych metod badawczych i nowych, dokładniejszych danych. Zmiany te są jednak tak niewielkie, że nie wpływają w zauważalny sposób ani na samo działanie soli, ani na wygląd organizmów zamieszkujących akwarium. Celem zmian jest jedynie uzyskanie jeszcze bardziej precyzyjnych proporcji składników, dzięki czemu możliwe będzie wierniejsze odtworzenie naturalnego składu wody morskiej.

Wszystkie produkty firmy Brightwell Aquatics powstają w oparciu o składniki charakteryzujące się najwyższym stopniem czystości, dlatego też większość składników mieszanki NēoMarine jest zgodna z najwyższymi standardami czystości USP oraz ACS. Mieszanka wytwarzana jest na miejscu w zakładach Brightwell Aquatics w bardzo surowych warunkach środowiskowych, dzięki czemu zapewniony jest możliwie wysoki poziom jakości i precyzji, a każde opakowanie NēoMarine posiada specjalne oznaczenie partii umożliwiające przeprowadzenie procesów kontroli jakości.

Produkt był poddawany testom, w których osiągnął imponujące rezultaty. Wykazały one, że w zbiornikach, w których stosowano mieszankę NēoMarine, wszystkie najczęściej hodowane ozdobne organizmy morskie pozytywnie reagowały na stworzone warunki, a wiele z nich mogło swobodnie rozmnażać się, co nie było wcześniej możliwe w akwariach, w których zastosowano inne mieszanki soli.

W przypadku gdy zakupiona mieszanka, po częściowym wykorzystaniu, z jakichś powodów nie spełnia oczekiwań akwarystów, firma Brightwell Aquatics zachęca nabywców do bezpośredniego kontaktu i zgłoszenia swoich uwag. Brightwell Aquatics stawia sobie za cel 100% satysfakcję klientów. Mieszanka soli NēoMarine jest najlepszym tego typu produktem dostępnym na rynku, stworzonym ze składników o najwyższym stopniu czystości w specjalistycznym procesie technologicznym. Produkt zawiera wszystkie niezbędne składniki w precyzyjnie dobranych proporcjach, których organizmy morskie potrzebują do życia.

Ogólne informacje dotyczące ciężaru właściwego (gęstości) i poziomu zasolenia wody:

Ciężar właściwy wody jest miarą jej gęstości, natomiast związek pomiędzy ciężarem właściwym a stopniem zasolenia wody zależy od jej temperatury. Oceanolodzy zasadniczo zgadzają się co do tego, że średni poziom zasolenia oceanów na świecie wynosi ~35,0‰, choć zasolenie wody w niektórych obszarach może być o wiele większe. Wpływ na to w dużym stopniu ma zależność pomiędzy ilością wody, która uległa wyparowaniu, a ilością wody słodkiej, która dopływa do zbiorników wodnych. Im szybsze tempo wyparowywania wody i/lub niższa wielkość dopływu wody słodkiej, tym wyższy średni poziom zasolenia. Doskonałym przykładem ilustrującym powyższą zależność jest Morze Czerwone, w zasadzie otoczone z każdej strony pustynią, z bardzo ograniczonymi możliwościami wymiany wody z sąsiadującymi zbiornikami wodnymi. Średni poziom zasolenia Morza Czerwonego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi tropikalnymi środowiskami morskimi i miejscami przekracza 40‰. W większości przypadków poziom ten oscylujejednak pomiędzy 35 a 37‰ i jest to rozsądny zakres, który należałoby odtworzyć w akwarium morskim.

Dodatkowe innformacje:

Mieszanka soli NēoMarine zawiera:

 • Makroelementy w wyłącznie bezwodnej formie
 • Średnie stężenia pierwiastków: Mg – 1290 ppm, Ca – 413 ppm, K – 399 ppm, Sr – 8 ppm.
 • Wszystkie niekonserwatywne mikroelementy i pierwiastki śladowe obecne w wodzie morskiej.
 • Sól do rozpuszczenia w wodzie oczyszczonej w celu uzyskania ciężaru właściwego o wartości 1,025 g/cm3.
 • Zobowiązanie firmy Brightwell Aquatics, że mieszanka soli NēoMarine nie ma sobie równych.

Mieszanka soli NēoMarine nie zawiera:

 • Środków przeciwzbrylających
 • Witamin, aminokwasów oraz innych niepotrzebnych substancji organicznych
 • Uwodnionych form makroelementów takich jak magnez i wapń
 • Ewaporatów morskich (np. otrzymanych przez odparowanie wody morskiej)
 • Amoniaku*
 • Fosforanów*

*Niewykrywalne związki amoniaku i fosforanów w przygotowanej wodzie o ciężarze właściwym 1,025 g/cm3 , przy użyciu standardowych testów akwarystycznych firmy Hach. Każda partia produktu przechodzi oddzielne testy a ich wynik jest rejestrowany.

RATY PayU

Produkty powiązane

Opinie

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz opinię

NeoMarine 568l/20kg Brightwell Aquatics

NeoMarine 568l/20kg Brightwell Aquatics

Sól morska, 568l/20kg

Napisz opinię